Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Sovereign Debt Restructuring: The Way Forward
Degruyter.com, 2022
Robert Mundell, 1932–2021: Ahead of His Time
World-economics-journal.com, 2021
Το χρονικό μιας σκευωρίας
Liberal in Greece, 2020
A Statistician’s Ordeal - The Case of Andreas Georgiou
Worldeconomics.com, 2019
CIGI Paper No. 203: Euro-area Governance Reform: The Unfinished Agenda
CIGI, 2018
Το ΚΕΦίΜ παρουσιάζει την μελέτη της Μιράντας Ξαφά για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα διάσωσης
ΚΕΦίΜ, 2018
CIGI Policy Brief No. 124: Greece's "Clean Exit" from the Third Bailout: A Reality Check
CIGI, 2018
CIGI Paper No 140: European Capital Markets Union Post-Brexit
CIGI, 2017
Ελλάδα: Παίζοντας με σπίρτα μέσα σε μια αποθήκη πυρομαχικών
Liberal.gr, 2017
CIGI Policy Brief No. 100: Greece: Playing with Matches in the Ammunition Warehouse
CIGI, 2017
Bruegel Report: The First 18 Months of European Banking Supervision - The Greek chapter is on pp. 101-113
Bruegel, 2016
“Back from the Brink: How to End Greece’s Seemingly Interminable Crisis”
LSE, 2016
CIGI Paper No 73: European Banking Union, Three Years On
CIGI, 2015
The IMF’s Lending Framework and Sovereign Debt Restructuring
CIGI, 2014
CIGI Paper No 33: Sovereign Debt Crisis Management: Lessons from the 2012 Greek Debt Restructuring
CIGI, 2014
Chapter 5 in “European Periphery Debt Crisis: Lessons from the Trade-off between Economics, Politics, and the Financial Markets” ed. By George Christodoulakis
2014
A Proper Yield Curve for Greece to Kick-Start Financial Intermediation
CEPS.EU, 2013
Life after Debt: The Greek PSI and its aftermath
World Economics, 2013
''Η άποψη των Αγορών''
Οικονομική Κρίση και Διακυβέρνηση, ΙΟΒΕ, Επιμέλεια Σ. Ιωαννίδης
''Ένας χρόνος μνημόνιο''
Απρονοησία και Νέμεση, Επιμέλεια Μ. Βασιλάκης
''Γκρέμισμα του λαϊκιστικού μεταπολιτευτικού μοντέλου ή χρεοκοπία''
Απρονοησία και Νέμεση, Επιμέλεια Μ. Βασιλάκης
''Οικονομία των Συνδικάτων ή Οικονομία της Αγοράς
Φιλελεύθερη Έμφαση, Ελληνική Οικονομία: Προοπτική, διέξοδος,προτάσεις
''Το μέλλον της διαχείρισης των αποταμιεύσεων''
Από τη Διεθνή κρίση στην κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; Επιμέλεια Ν. Καραμούζης, Γ. Χαρδούβελης
Role of the IMF in the Global Financial Crisis
The Cato Journal, 2010
Miranda Xafa on Frederic S. Mishkin: ''The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations Can Harness Their Financial Systems to Get Rich''
World Economics, 2008
Monetary Stability, Exchange Rate Regimes, and Capital Controls: What Have We Learned?
The Cato Journal, 2008
Global Imbalances and Financial Stability
Journal of Policy Modeling - J POLICY MODELING, 2007
Global Imbalances and Financial Stability
IMF Working Paper, 2007
Global Imbalances: Do They Matter?
The Cato Journal, 2007
Joining Europe's Monetary Club
St. Martin's Press New York, 1998
The European Community's Trade and Trade-Related Industrial Policies
IMF Working Paper, 1992
01/01/2020:
Το χρονικό μιας σκευωρίας
Liberal in Greece 2020
EMU and Greece: Issues and Prospects for Membership
In: Building the New Europe, The Macmillan Press, 1993
EMU and Greece: Issues and Prospects for Membership
Princeton, Woodrow Wilson School, 1990
Issues and Developments in Ιnternational Trade Policy
IMF Occasional Paper, 1988
Officially supported export credits: Developments and prospects
IMF Occasional Paper, 1988
Debt/Equity Swaps: Benefits and Costs From the Debtor's Viewpoint
IMF, September 1988
Optimal Decisions on Production and Export of Interrelated Products
Proc. First Int. Symp. on Inventories, 1980