''Το μέλλον της διαχείρισης των αποταμιεύσεων''

Έτος Δημοσίευσης
2011
Συγγραφέας/είς
Miranda Xafa
Δημοσιεύθηκε στο
Από τη Διεθνή κρίση στην κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; 
Είδος Δημοσίευσης
Άρθρο

Περίληψη :

Η βαθιά και πρωτόγνωρη κρίση που ξέσπασε στα μέσα του 2007 αλλάζει ριζικά τη δομή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το πρωτόγνωρο στοιχείο ήταν η ταχύτητα με την οποία η κρίση μεταδόθηκε από τα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης στην Αμερική στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία. Παρά τις προσπάθειες εξομάλυνσης των κεφαλαιαγορών με την παροχή απεριόριστης ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, το ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου που ενσωματώνεται στα επιτόκια εκτοξεύθηκε στα ύψη.