03/10/1992: 

Η συνέντευξη της κ. Ξαφά

Δεν είχα διαβάσει την ημέρα της δημοσιεύσεώς της (23.8.92) τη συνέντευξη της κ. Ξαφά, ο δημοσιογραφικός  όμως περί αυτήν θόρυβος, ιδίως δε το κύριο άρθρο της ''Κ'' της 25-8-92 με τίτλο ''Φραγκολεβαντινισμός'', με παρεκίνησε να προμηθευτώ εκ των υστέρων το σχετικό έντυπο, για να μάθω από πρώτο χέρι τι ακριβώς ελέχθη, ώστε να δικαιολογούνται τόσο σφοδρές επικρίσεις.

Διαβάστε το άρθρο