25/01/2009: 

Η Ελλάδα στις ανεπτυγμένες με χαρακτηριστικά Αν. Ευρώπης

Η Καθημερινή - Διεθνής Οικονομιία, 25/01/2009

Η διεθνής οικονομία έχει μπει σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς η κρίση στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ κεφαλαιαγορών και πραγματικής οικονομίας. Οι ζημίες που έχουν υποστεί οι τράπεζες περιορίζουν την παροχή νέων πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, μειώνοντας την οικονομική δραστηριότητα. Τον Σεπτέμβριο του 2008 η κρίση κλιμακώθηκε με τη χρεοκοπία της Lehman, που κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις, προκαλώντας τεράστια πτώση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η κρίση που ξεκίνησε από τις ανεπτυγμένες οικονομίες μεταδόθηκε έτσι και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι χώρες αυτές επηρεάζονται έμμεσα, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν εκτεθεί σε «τοξικά» τιτλοποιημένα προϊόντα υψηλού ρίσκου, καθώς προσαρμόζονται στην πτώση της παγκόσμιας ζήτησης και στην αύξηση του κόστους εξωτερικού δανεισμού. Αρκετές χώρες προσέφυγαν ήδη στο ΔΝΤ, ενώ άλλες είναι θέμα χρόνου να προσφύγουν. Οι προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία διαρκώς αναθεωρούνται προς τα κάτω, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ύφεση βαθαίνει παρά τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί παγκοσμίως για την ενίσχυση των τραπεζών.

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf