21/12/2008: 

Μπορεί η Ελλάδα να γίνει η Ουγγαρία της ΟΝΕ;

Η Καθημερινή - Οικονομιία, 21/12/2008

Η παγκόσμια οικονομία περνάει μια σοβαρή και πρωτόγνωρη κρίση. Το πρωτόγνωρο στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία η κρίση μεταδόθηκε από τα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης στην Αμερική στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία. Αυτή είναι η πρώτη παγκόσμια κρίση στις τιτλοποιημένες διεθνείς κεφαλαιαγορές, όπου τα ρίσκα κατανέμονται σε ευρύ φάσμα επενδυτών σε όλο τον κόσμο και κανείς δεν έχει πλήρη εικόνα. Η πολυπλοκότητα και η αδιαφάνεια των νέων σύνθετων τιτλοποιημένων προϊόντων και άλλων παραγώγων μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου (CDS) έκανε την αξία τους δύσκολο να εκτιμηθεί. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση αυτών των προϊόντων και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που εμπεριέχουν είχαν βασιστεί στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούσαν στις διεθνείς αγορές από την αρχή της δεκαετίας. Το ρίσκο που συνεπάγονται σε περίοδο ύφεσης είχε υποεκτιμηθεί.

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf