11/05/2008: 

Γιατί πρέπει να συνεχιστεί η σταθεροποίηση

Η Καθημερινή - Διεθνής Οικονομιία, 11/05/2008

Η πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και έχει συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρωζώνης, παρά τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κάτω του 3% του ΑΕΠ την περασμένη τριετία.

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf