«Μεταπολίτευση-50 Χρόνια Μετά: Αλογοσκούφης για απελευθέρωση αγοράς ενέργειας», 29 Φεβρουαρίου 2024