04/03/2024: 

Παρουσίαση. Μ. Ξαφά για Δημόσιο Χρέος στην ημερίδα «Προϋπολογισμός Πολιτών», Τράπεζα της Ελλάδος, 04 Μαρτίου 2024

Παρουσίαση. Μ. Ξαφά για Δημόσιο Χρέος στην ημερίδα «Προϋπολογισμός Πολιτών»