07/11/2023: 

Παρουσίαση Μ. Ξαφά στο Συνέδριο Κύκλου Ιδεών «Οικονομία: Τα προφανή και πέρα από αυτά» - 07 Νοεμβρίου 2023

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VIΙ
«Οικονομία: Τα προφανή και πέρα από αυτά»