24/12/2011: 

Η θητεία της κυβέρνησης Παπαδήμου

Η Καθημερινή - Μόνιμες Στήλες, 24/12/2011

Ενα από τα θέματα που κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο είναι η θητεία της κυβέρνησης Παπαδήμου, δηλ. αν οι εκλογές θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου ή θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα ή αργότερα. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η συζήτηση γίνεται στην πιο κρίσιμη στιγμή της μεταπολεμικής Ιστορίας της χώρας, όταν η οικονομία παραμένει σε βαθιά ύφεση και βρίσκεται κοντύτερα παρά ποτέ στη χρεοκοπία και την έξοδο από την Ευρωζώνη. Η πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ επισημαίνει τις δυσοίωνες προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας με τα σημερινά δεδομένα. Οσο δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, η προσαρμογή της οικονομίας στις νέες συνθήκες συντελείται κυρίως με τη μείωση της ζήτησης λόγω ύφεσης και δευτερευόντως μέσω αύξησης των εξαγωγών. Το εξωτερικό περιβάλλον δεν βοηθάει, καθώς οι προβλέψεις για τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης διαρκώς αναθεωρούνται προς τα κάτω...

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf