22/03/2011: 

Σύνοδος Κορυφής και Μνημόνιο

Η Καθημερινή - Μόνιμες Στήλες, 22/03/2011

Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Ε., που αναμένεται να επικυρωθούν στη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου, είναι ιδιαίτερα θετικές για την Ελλάδα. Η μείωση του επιτοκίου και η «επιμήκυνση» της αποπληρωμής του χρέους των 110 δισ. προς την τρόικα μειώνουν το κόστος δανεισμού και την ανάγκη αναχρηματοδότησης χρέους, την κρίσιμη περίοδο 2013-15, που η Ελλάδα θα προσπαθεί να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές. Επιπλέον, η ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕFSF) και του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM) με νέα κεφάλαια και με τη δυνατότητα να αγοράζουν ομόλογα των χωρών-μελών από την πρωτογενή αγορά παρέχει δίκτυ ασφαλείας στην Ελλάδα σε περίπτωση που δεν μπορέσει να επιστρέψει εγκαίρως στις αγορές...

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf