03/10/2022: 

Παρουσίαση Μ. Ξαφά στο Συνέδριο Κύκλου Ιδεών - 03 Οκτωβρίου 2022

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VI
Εθνική στρατηγική & διεθνής περιδίνηση