09/11/2021: 

Αναλογική φορολογία: Η ώρα της έχει φτάσει

Athensreviewofbooks.com, 09/11/2021

Το βιβλίο του Τάσου Αβραντίνη καλύπτει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Είναι το πρώτο βιβλίο που επικεντρώνεται σε μία θεμελιώδη μεταρρύθμιση, την υιοθέτηση ενιαίου φορολογικού συντελεστή, εξετάζοντάς την σε βάθος από κάθε άποψη: οικονομική, λειτουργική, συνταγματική, και ηθική. Ο όρος «αναλογική φορολογία» αναφέρεται σε ενιαίο φορολογικό συντελεστή (flat tax), με αφορολόγητο όριο για να μην επιβαρυνθούν τα χαμηλότερα εισοδήματα, σε αντιδιαστολή με την «προοδευτική φορολογία» όπου ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται με το εισόδημα. 

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf