07/07/2020: 

Πολιτικό κεφάλαιο και μεταρρυθμίσεις

Tanea.gr, 07/07/2020

Απόλυτη προτεραιότητα για την προσέλκυση επενδύσεων και την εξωστρέφεια είναι η μείωση των εισφορών και της προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας που καθιστούν ασύμφορη την προσέλκυση στελεχών υψηλής εξειδίκευσης σε κλάδους υψηλής προστιθεμένης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf