28/02/2010: 

Η δυναμική του χρέους

Η Καθημερινή - Μόνιμες Στήλες, 28/02/2010

Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι στο Πρόγραμμα Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης (ΠΣΑ), η κυβέρνηση βρίσκεται στην ανάγκη να πάρει πρόσθετα μέτρα ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ για να επιτύχει τον στόχο μείωσης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κατά 10 δισ. ή 4% του ΑΕΠ φέτος. Η ανάγκη λήψης νέων μέτρων προκύπτει από το γεγονός ότι το ΠΣΑ βασίστηκε σε αισιόδοξες προβλέψεις τόσο για το επιτόκιο δανεισμού του Δημοσίου όσο και για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Με το μπαράζ νέων φόρων και την πτώση των τραπεζικών πιστώσεων είναι απίθανο ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ να ξεπεράσει το -2% που σημειώθηκε πέρυσι, ενώ το ΠΣΑ προβλέπει -0,3%. Τα νέα μέτρα πιθανώς θα περιλαμβάνουν αυξήσεις έμμεσων φόρων και κάποιες περικοπές δαπανών που απομένει να προσδιοριστούν. Ομως, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση και τη λεκτική στήριξη της Ε.Ε., το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου παραμένει απαγορευτικό. Η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων και η ηθελημένη ασάφεια της Ε.Ε. ως προς τον μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας με δανεικά ή εγγυήσεις, που αντανακλά την απροθυμία της να διασώσει μια «άσωτη» χώρα-μέλος, δεν βοηθούν τις αγορές να ηρεμήσουν. Στην καρδιά του προβλήματος όμως βρίσκεται η δυσκολία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για να αντιστραφεί η εκρηκτική πορεία του χρέους, που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τη μελλοντική δυνατότητα του Δημοσίου να το εξυπηρετήσει...

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf