15/03/2020: 

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία

Ereportaz.gr, 15/03/2020

Συναγερμός επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, καθώς κάθε χώρα προσπαθεί να καταπολεμήσει την εξάπλωση του κορωνοϊού ενώ συγχρόνως λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις στην οικονομία. Δημοσιονομικά μέτρα στοχεύουν στην στήριξη επιχειρήσεων και οικογενειών που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Αναστολή πληρωμής φόρων και εισφορών, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις μισθών, κ.α. έχουν σαν στόχο την αποφυγή πτώχευσης υγειών επιχειρήσεων και την απώλεια θέσεων εργασίας.

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf