25/12/2012: 

ΣΚΑΪ Στην Πράξη - 25 Δεκεμβρίου 2012

Η κατάσταση θα ήταν καλύτερη σήμερα αν είχαμε καταργήσει άχρηστους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες πολύ νωρίτερα.