ΣΚΑΙ - 15 Μαρτίου 2016

 Ξαφά: Οι συντάξεις πρέπει να κοπούν. Ξοδεύουμε για συντάξεις το 17% του ΑΕΠ που παράγει η χώρα. Το κομμάτι της πίττας (του ΑΕΠ) που απορροφάται από τους συνταξιούχους, κόβεται από τους εργαζόμενους που πληρώνουν φόρους και εισφορές.