9ο συνέδριο Pharma & Health- 7 Μαΐου 2015

Η Μιράντα Ξαφά, ανοίγοντας την κεντρική ομιλία στο 9ο συνέδριο Pharma & Health εξηγεί τους λόγους για τους οποίους  η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών.