01/12/2014: 

Η μείωση χρέους χωρίς ανάπτυξη δεν οδηγεί σε βιωσιμότητα

Οικονομική Επιθεώρηση, 01/12/2014

Όλα τα μάτια στρέφονται, βαθμιαία, στη μείζονα διαπραγμάτευση για την τελική (;) ρύθμιση του Ελληνικού χρέους. Αφού βέβαια κλείσει η τωρινή επιθεώρηση, αφού γίνει η διαρρύθμιση της άμεσης μεταΜνημονιακής εποχής, η συζήτηση για το χρέος - η οποία ξεκίνησε δύσκολα, θα προχωρήσει ασφαλώς δύσκολα - θα βρεθεί στο επίκεντρο.
 

Κατεβάστε το pdf