27/06/2017: 

Δουλεύουμε 203 ημέρες το χρόνο για το κράτος

Από τις 188 ημέρες του χρόνου που χρειαζόταν μέχρι πέρυσι να δουλεύουμε προκειμένου να καλύπτουμε τις φορολογικές και ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις προς το κράτος, φέτος θα απαιτηθούν 203.
Και από την 6η χειρότερη θέση που κατείχε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τον αριθμό των ημερών που πρέπει να εργάζεται κάποιος για να πληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, φέτος οδεύουμε ολοταχώς προς την 3η, πίσω μόνο από Γαλλία και Βέλγιο.

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf