30/12/2000: 

Τι δεν πήγε καλά με το ευρώ;

Οικονομικός Ταχυδρόμος, 30/12/2000

Έπειτα από δεκαετίες προσπαθειών για την υιοθέτηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, το ευρώ καθιερώθηκε, τον Ιανουάριο 1999, ως το ενιαίο νόμισμα των ένδεκα από τις δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αρχική ισοτιμία 1,19 δολάρια, το ευρώ θεωρήθηκε ως νόμισμα το οποίο είχε περαιτέρω δυνατότητες ανατίμησης. Η ισχύς του ευρώ φάνηκε, στην ευρεία γεωγραφική περιοχή συναλλαγών στην οποία χρησιμοποιήθηκε - ίση σχεδόν σε έκταση με αυτή των ΗΠΑ -, και από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είχε συμβολικά την έδρα της στη Φρανκφούρτη, κληρονόμησε την παράδοση σταθερότητας της Μπούντεσμπανκ. Με την πάροδο του χρόνου, θεωρήθηκε ότι το ευρώ μπορεί να εκθρονίσει το δολάριο και να καταστεί βασικό αποθεματικό νόμισμα, δηλαδή το νόμισμα στο οποίο οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο θα διατηρούν τα αποθέματά τους.

Διαβάστε το άρθρο