01/02/2010: 

Μιράντα Ξαφά: ''Το μεταπολιτευτικό μοντέλο ανάπτυξης έχει προ πολλού χρεοκοπήσει!''

Η Ελληνική Οικονομία περνάει μια βαθύτατη και πρωτόγνωρη κρίση, από την έκβαση της οποίας εξαρτάται το μέλλον της χώρας αλλά και του κοινού νομίσματος. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση και την λεκτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι κεφαλαιαγορές δεν πείθονται και το κόστος δανεισμού του Ελληνικού δημοσίου παραμένει απαγορευτικό.

Διαβάστε το άρθρο