01/06/1996: 

Οικονομία και Κράτος στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Συζήτηση σε πάνελ με τους κ. κ. Τ. Θωμόπουλο, Υποδιοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Π. Κορλίρα, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ιονικής Τραπέζης, Τ. Κολλίντζα, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μ. Ξαφά, Αντιπρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης της Salomon Brothers International Ltd. Το πάνελ συντονίζει ο δημοσιογράφος κ. Δ. Πετυχάκης. 

Διαβάστε το άρθρο