01/09/2011: 

ΣΚΑΙ - Σεπτέμβριος 2011

Το χρέος είναι σύμπτωμα, όχι αιτία της κρίσης. Η αιτία είναι το μέγεθος του κράτους και οι παρεμβάσεις του στην οικονομία.