02/12/1993: 

Η οικονομία χρειάζεται καλή διακυβέρνηση

Οικονομικός, 02/12/1993

Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε τέσσερα συναφή θέματα: Πρώτον, στη διεθνή συγκυρία και πως αυτή επηρεάζει προσπάθειες σταθεροποίησης και ανάπτυξης μεμονωμένων οικονομιών. Δεύτερον, στη διεθνή εμπειρία, που τείνουμε να ξεχνάμε στην Ελλάδα, για στοιχεία που συνθέτουν την αυτοδύναμη ανάπτυξη. Τρίτον, στην σταθεροποίηση και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας: Από που ξεκινήσαμε, που βρισκόμαστε και που πρέπει να πάμε. Τέλος, αναλύονται τα εμπόδια που συνάντησε η προηγούμενη κυβέρνηση στην άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής. 

Διαβάστε το άρθρο