01/02/1995: 

Το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος: Προβλήματα και Προοπτικές

Θέματα Οικονομικής Πολιτικής , 01/02/1995

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στις προοπτικές μείωσης του βάρους του ελληνικού δημοσίου χρέους στα πλαίσια των πρόσφατων εξελίξεων στις διεθνείς χρηματαγορές και εν όψει της πορείας προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ). Προτείνονται τρία βήματα τα οποία, σε συνδυασμό με την προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων, θα βελτίωναν άμεσα την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής.

Διαβάστε το άρθρο