01/06/1995: 

Σκληρή Δραχμή-Ανεργία-Σύγκλιση. Μια ακτινογραφία τριών κρίσιμων πτυχών της οικονομικής πολιτικής.

Ε21, 01/06/1995

Από το 1990 η νομισματική πολιτική και η διαχείριση της συναλλαγματικής πολιτικής εμφανώς στοχεύουν στην προσπάθεια αποπληθωρισμού. Σύμφωνα με την πολιτική της ''σκληρής δραχμής'', οι αρχές, ως στόχο τους έχουν να διατηρήσουν τη διολίσθηση της δραχμής σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας κάτω από την διαφορά του πληθωρισμού, καταλήγοντας έτσι σε μια μικρή πραγματική ανατίμηση του νομίσματος. Σύμφωνα με το ελληνικό πρόγραμμα σύγκλισης, η συμμετοχή στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών προγραμματίζεται για τα μέσα του 1996, με προοπτική συμμετοχής στην ΟΝΕ μέχρι το 1999.

Διαβάστε το άρθρο