01/01/1995: 

Τα νομίσματα ήδη ανταγωνίζονται μεταξύ τους

Ε21, 01/01/1995

Η άποψη του να αφήσουμε τα ευρωπαϊκά νομίσματα ελεύθερα να ανταγωνιστούν είναι πολύ κοντά στην κατάσταση που ήδη επικρατεί σήμερα: τα νομίσματα χάνουν αξία όταν οι κυβερνήσεις δημιουργούν πληθωρισμό στην προσπάθειά τους  να διαφύγουν από δημοσιονομικές δυσκολίες και με την εξάλειψη των συναλλαγματικών ελέγχων, ιδιώτες και επιχειρήσεις μεταφέρουν τις αποταμιεύσεις τους - αν όχι το σύνολο των συναλλαγών τους - σε σταθερότερα νομίσματα. Ένας από τους στόχους της Νομισματικής Ένωσης είναι η μείωση του κόστους συναλλαγών, το οποίο προέρχεται από την ύπαρξη πολλών νομισμάτων στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η πρόταση του συγγραφέα θα οδηγούσε σε περαιτέρω αύξηση του κόστους συναλλαγών.

Διαβάστε το άρθρο