01/10/1993: 

Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις και Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές

 

Hellenic Business, 01/10/1993

Έπειτα από μια δεκαετία επεκτατικής οικονομικής πολιτικής και διάχυτου κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομική δραστηριότητα, η ελληνική οικονομία μπήκε σε μια περίοδο προσαρμογής το 1991. Η σπάταλη δημοσιονομική διαχείριση της δεκαετίας του 1980 και ο αναποτελεσματικός κρατικός παρεμβατισμός περιόρισαν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας. 

Διαβάστε το άρθρο