01/06/2011: 

Πρωινή ενημέρωση ΕΡΤ 01/06/2011

Μιράντα Ξαφά - Πρωινή Ενημέρωση ΕΡΤ - 01/06/2011