14/03/2010: 

Δημοσιονομικοί στόχοι και μέτρα

Η Καθημερινή - Οικονομία, 14/03/2010

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου στήριξης της Ελλάδας, πιθανώς με την παροχή εγγυήσεων ώστε να μειωθεί το κόστος δανεισμού, που θα συζητηθεί σε Eurogroup και ECOFIN. Το βέβαιο είναι ότι το σχέδιο στήριξης θα βασίζεται σε αυστηρές προϋποθέσεις: την απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και την ανακοίνωση, μέχρι μέσα Μαΐου, των νέων μέτρων ώστε να μειωθεί περαιτέρω το έλλειμμα από 8,7% φέτος στο 5,6% του ΑΕΠ το 2011 και κάτω από 3% το 2012, όπως προβλέπει το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ). Το ερώτημα είναι ποια μέτρα χρειάζεται να ληφθούν για να επιτευχθεί σημαντική περαιτέρω μείωση του ελλείμματος και να αντιστραφεί η εκρηκτική πορεία του χρέους. Οι επιτηρητές της Ε.Ε. δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα στο βάθος που χρειάζεται για να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα κατά περίπτωση. Ούτε και είναι η δουλειά τους να το κάνουν. Η δουλειά τους είναι να βεβαιωθούν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται θα πετύχουν τους στόχους, ακόμα και αν αυτά περιορίζονται στην αύξηση της φορολογίας και στην περικοπή των αμοιβών στο Δημόσιο. Του χρόνου όμως, τι θα προτείνουν; Και νέα περικοπή στις ήδη ψαλιδισμένες αμοιβές στο Δημόσιο; Νέους φόρους ίσως; Η εμπειρία διδάσκει ότι οι λύσεις που βρίσκονται εκ των έσω είναι οι μόνες που επιβιώνουν μακροπρόθεσμα. Η δήλωση του κ. Παπακωνσταντίνου στην αρχή της υπουργικής θητείας του ότι ο προϋπολογισμός του 2010 θα εξεταστεί από μηδενική βάση είναι η σωστή προσέγγιση. Αρκεί να γίνει από ένα επιτελείο τεχνοκρατών που θα εξετάσει σε βάθος κάθε δαπάνη και δεν θα υπολογίσει το «πολιτικό κόστος». Ας ελπίσουμε ότι ένα τέτοιο επιτελείο έχει ήδη πιάσει δουλειά και θα έχει έτοιμες προτάσεις μέχρι τα μέσα Μαΐου. Ιδέες υπάρχουν και πολλές βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δράσης (www.drassi.gr):

Διαβάστε το άρθρο

Κατεβάστε το pdf