Συνέδρια - Ομιλίες

26/03/2012:
IQ2 Euro Debate
21/07/2011:
8ο Συνέδριο Σ.Ε.Λ.Π.Ε. - Μέρος 2o
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ...
21/07/2011:
8ο Συνέδριο Σ.Ε.Λ.Π.Ε. - Μέρος 3o
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ...
26/05/2011:
SMALL NATIONS IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC CRISIS. LOOKING FOR A WAY OUT
MediaTIC building, 25, 26 and 27 May 2011, Barcelona.
Επιπτώσεις από την Απελευθέρωση της Κίνησης Κεφαλαίων
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, 01/01/1995
The Greek Economy: Focus on the Future
Athenaeum Intercontinental Hotel, 01/12/1993